สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่ ระบบน้ำต่างๆ

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำบริโภคควรเป็น

น้ำสะอาด ปราศจากเเร่ธาตุที่เป็นพิษที่โสโครก คำว่า “น้ำสะอาด” หมายถึง น้ำที่ปลอดภัยเเละสะอาด “ปลอดภัย” ได้เเก่น้ำที่มนุษย์บริโภคไปเเล้วต้องไม่เป็นโรค หรือเป็นอันตรายใด ๆ เเก่สุขภาพร่างกาย


เเหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ได้เเก่
1. น้ำฝน จัดเป็นน้ำที่สะอาดเเละบริสุทธิ์มากที่สุด เเต่ในบางเเห่งก็ไม่เหมาะที่จะนำมาดื่ม เพราะขณะที่ฝนตกลงมาอาจมีก๊าซบางชนิดฯ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปนอยู่ ถ้าบริเวณนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

2. น้ำผิวดิน ได้เเก่ น้ำจากเเม่น้ำลำธาร ทะเลสาบ หนอง คลอง บึง ซึ่งจะละลายเเร่ธาตุต่าง ๆ ตามที่น้ำไหลผ่านมาทำให้น้ำสกปรก

                                                                                                                        3. น้ำใต้ดิน ได้เเก่ น้ำจากบ่อ เเละบ่อบาดาล ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนจากสิ่งขับถ่ายของมนุษย์เเละสัตว์ เเต่บางครั้งอาจมีเเร่เหล็กละลายปนอยู่ด้วย จะเห็นได้ว่า เเหล่งน้ำธรรมชาติจะเกิดการสกปรกจากการกระทำของมนุษย์เเละสัตว์
 
 

ความหนาแน่นของน้ำ
          ภายใต้ความกดอากาศ ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเมื่อมีอุณหภูมิ 0°C แต่น้ำมีความหนาแน่นสูงสุดที่อุณหภูมิ 4°C เมื่ออยู่ในสถานะของเหลว ตามเส้นกราฟที่แสดงในภาพที่ 7 เมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง น้ำจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9 เราจะเห็นได้ว่า เมื่อใส่น้ำเต็มแก้วแล้วนำไปแช่ห้องแข็ง น้ำแข็งจะล้นออกนอกแก้ว หรือไม่ก็ดันให้แก้วแตก ในทำนองเดียวกันเมื่อน้ำในซอกหินแข็งตัว มันจะขยายตัวจะทำให้หินแตกได้

 

          สสารโดยทั่วไปจะมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง แต่น้ำมีความหนาแน่นน้อยลงเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง น้ำแข็งจึงลอยขึ้นอยู่บนน้ำ หากน้ำแข็งมีความหนาแน่นกว่าน้ำแล้ว เมื่ออากาศเย็นตัวลง น้ำในมหาสมุทรแข็งตัวและจมตัวลงสู่ก้นมหาสมุทร หากเป็นเช่นนี้แล้ว สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นมหาสมุทรจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้เลย การที่น้ำมีคุณสมบัติแตกต่างจากสสารอื่น กลับเป็นผลดีที่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก เมื่อน้ำในมหาสมุทรเย็นตัวลง น้ำแข็งจะลอยตัวบนผิวมหาสมุทร ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกัน มิให้น้ำทะเลที่อยู่เบื้องล่างสูญเสียความร้อน จนกลายเป็นน้ำแข็งไปหมด เหตุนี้เองช่วยให้สิ่งมีชีวิตจึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในท้องทะเลและมหาสมุทร

 

น้ำอ่อน – น้ำกระด้าง
          เมื่อเราใช้น้ำในบางแห่งอาบน้ำ โดยเฉพาะน้ำบาดาล จะพบว่า น้ำไม่ทำให้สบู่หรือเป็นฟอง และเช็ดคราบสบู่ออกจากตัวไม่เกลี้ยง เราเรียกน้ำในลักษณะนี้ว่า “น้ำกระด้าง” (Hard water) ซึ่งหมายถึง น้ำที่มีสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตปนอยู่มาก และมักมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ซึ่งมักเกิดจากหินปูนละลายปนอยู่ในน้ำ เมื่อนำน้ำไปต้มจนแห้ง ก็จะมีซากตะกรันแข็งติดอยู่ที่ผนังกา ส่วน “น้ำอ่อน” (Soft water) หมายถึง น้ำในสภาพปกติทั่วไป

 

ความเป็น กรด – เบส
          กรด (Acid) หมายถึง สสารที่ปล่อยประจุไฮโดรเนียม (H3O+) ให้กับสารละลาย ตัวอย่างเช่น เมื่อผสมน้ำกับกรดเกลือ จะทำให้เกิด ประจุไฮโดรเนียม และประจแคลเซียม ตามสูตร H2O + HCl -> (H3O+) + Cl- สสารที่เป็นกรด ได้แก่ กรดกำมะถัน (H2SO4) น้ำส้มสายชู (CH3COOH)
          เบส (Base) หมายถึง สสารที่ปล่อยประจุไฮดรอกไซด์ (OH-) ให้กับสารละลาย ตัวอย่างเช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ เมื่อแตกตัวจะให้ประจุไฮดรอกไซด์ ตามสูตร NaCL -> Na+ + OH- เมื่อโลหะไฮดรอกไซด์ละลายน้ำ มันจะปล่อยประจุไฮดรอกไซด์ออกมา เราเรียกว่า “ด่าง” (Alkali) สสารที่เป็นเบส ได้แก่ ปูนซีเมนต์ (CaO) แอมโมเนีย (NH3)

 

 

 

 

 

 

siamwater household

http://www.siamwaterhousehold.com

 

ตั้งอยู่ที่ 201/7 ม.8 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Tel/Fax. 053-038491, 087-1786693, 081-8818905

E-mail   siamwaterhousehold@yahoo.co.th

 

 
 
Online:  2
Visits:  2,808,558
Today:  421
PageView/Month:  5,670